Köpek Bakım Metodları Eğitim Programı

Köpek Cemiyeti bünyesinde Köpek Bakım ve Konaklama Evleri(KBKE)’nde köpek dilinden anlayan, onlara sevgiyle yaklaşabilen, bu işe gönül vermiş, disiplinli çalışanlar yetiştirmek amacıyla bir Köpek Bakım Metodları Eğitim Programı uygulamasına başlanmıştır. Amaç KC standartlarında kurulacak ve KC üyesi olacak Köpek Bakım ve Konaklama Ev(ler)i (KBKE) için yine KC standartlarında ve KC disiplini altında yetişmiş elemanları hazırlamak ve bu disiplini prestijli bir iş haline getirmektir.
Köpek Bakım ve Konaklama Evleri(KBKE)’nde KC standartlarında hizmet sağlayabilmenin ancak eğitilmiş elemanlardan geçtiğinin bilincinde olarak, bu eğitim programı kapsamında Köpek Bakım Eleman(lar)ı’nı mümkün olan en üst derecede yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

KBE-Köpek Bakım Elemanı Nedir?
KBE, Köpek Cemiyeti bünyesinde köpek bakım elemanı olmak amacıyla eğitim almış ve sertifika sahibi olmaya hak kazanmış en az ilk öğretim okulu, tercihan lise mezunu kadın erkek bireylere verilen addır. KBE’larında T.C. vatandaşı olma sıfatı aranmaz.

Lise üzeri diplomalı kişiler için verilen sertifikalar İleri Köpek Bakım Metodları kursunu tamamlamış olanlara verilen sertifikalar olduğundan, sertifikaların isimleri değişiklik göstermektedir.

KC’nin vermiş olduğu Köpek Bakım Metodları Eğitim Programı belgeleri üçer kademeli üç gruptan oluşmaktadır. Birinci ve İkinci Grup belgeleri Sertifika olarak adlandırılırken, Üçüncü Grup belgesi Diploma olarak adlandırılır, disiplinleri Kinolog seviyesine yükseltilmiştir ve belgeleri Kinoloji Enstitüsü tarafından verilecektir.

I. Grup
İlk öğretim okulu derecesi olmayıp ilk okul diplomalı kişilere verilen KBE-Çırak’lık sertifikası,
İlk öğretim okulu diplomalı kişiler için hazırlanan KBE-Kalfa’lık sertifikası,
Lise diplomalı kişiler için hazırlanan KBE-Amir’lik sertifikası,

II. Grup Bu grubun bireylerinin bitirmiş oldukları üniversite diplomaları temel bilim veya sosyal bilim temelli olabilir
İki senelik üniversite diplomalı kişiler için hazırlanan KöpekBakım.Asistan : KB.Asistan’lık sertifikası,
Dört senelik üniversite diplomalı kişiler için hazırlanan KöpekBakım.Yetkin : KB.Yetkin sertifikası,
Dört sene üzeri üniversite diplomalı kişiler için hazırlanan KöpekBakım.Master : KB.Master sertifikası,

III. Grup Bu grubun bireylerinin bitirmiş oldukları üniversite diplomaları temel bilim temelli veya tıp branşlarından birinden olması istenir. 
Dört senelik üniversite diplomalı ve Kinoloji eğitimi almış kişiler için hazırlanan Kinolog.YetkinK.Yetkin diploması,
Üst lisans üniversite diplomalı ve Kinoloji eğitimi almış kişiler için hazırlanan Kinolog.Master: K.Master diploması
Yüksek lisans üniversite diplomalı ve Kinoloji eğitimi almış kişiler için hazırlanan Kinolog.Doctor: K.Dr. diploması

Köpek Bakım Metodları Eğitim Programını tamamlayan bireyler, hangi diploma seviyesinde olursa olsunlar Çıraklık sertifikasına hak kazanırlar. Ancak  KB.Yetkin veya üzeri sertifikalılar yanında toplam 832 saatlik staj sürelerini doldurmuş veya dolduran bireyler eğitim seviyelerine karşılık gelen sertifikalara yükselebileceklerdir.

Sertifika programına nasıl başvurulur?
Programa başvuran bireyler, programa katılabilmeleri için yeterlik almak mecburiyetindedirler.

Programa başvuru  ancak kbe@kopekcemiyeti.org adresine bireylerin fotograflı özgeçmişlerini yollamalarıyla gerçekleşir, başvuruları incelenen bireylerin uygun olanları yeterlik mülakatına davet edilirler.
Yeterlik mülakatına davet edilmiş olan bireylerde aranan özellikler şunlardır:

1- Köpek korkusundan arınmış olmak,
2- Köpek sevgisine sahip olmak,
3- Beyinsel ve/veya fiziksel bir özürü bulunmamak,
4- Düzgün konuşma kabiliyetine sahip olmak,

Yeterlik aldıktan sonra ne yapılmalı?
Yeterlik mülakatını başarıyla tamamlayan bireyler eğitim programına katılmaya hak kazanırlar.

Hak kazanan bireyler program katılım bedeli olan:
1- I.Grup KBE-Çırak’lık sertifikası için: 100,-TL’yi;
2- I.Grup KBE-Kalfa’lık sertifikası için : 125,-TL’yi;
3- I.Grup KBE-Amir’lik sertifikası için : 150,-TL’yi;

4- II.Grup KB.Asistan sertifikası için: 200,-TL’yi
5- II.Grup KB.Yetkin sertifikası için : 300,-TL’yi
6- II.Grup KB.Master sertifikası için : 400,-TL’yi

Köpek Cemiyeti PayPal hesabına yatıracaklardır (Yatırma şekli ve usulü yeterlik mülakatı esnasında bireylere açıklanacaktır)

Program süresi nedir?
Eğitim programı 6 gün sürmektedir. Günde 4 saat süren eğitim esnasında 30 dakikalık dinlenme süresi bulunmaktadır.
Dört gün kuramsal, bir gün uygulamalı toplam 20 saat eğitim verilecektir.
Son gün kuramsal ve uygulamalı sınavlara ayrılmıştır.
Sınavlarda başarı gösteren adaylar hangi diploma seviyesinde olurlarsa olsunlar Çıraklık sertifikasına hak kazanırlar. Ancak  KB.Yetkin veya üzeri sertifikalılar yanında toplam 832 saatlik staj sürelerini doldurmuş veya dolduran bireyler eğitim seviyelerine karşılık gelen sertifikalara yükselebileceklerdir.
Örnek: Ön lisans diplomalı bir aday sınavlarında başarı gösterdiğinde ilk aşamada KBE-Çırak diplomasına sahip olacak, daha sonra 832 saatlik stajını tamamladığında KB.Asistan sertifikası sahibi olmaya hak kazanacaktır.

Kurs Takvimi
10 kişilik sınıflardan oluşan kurslar kontenjan usulü takvimlendirilecektir.

İş İmkânı
Köpek Cemiyeti’ne kayıtlı lisanslı Köpek Bakım ve Konaklama Evleri (KBKE) başta olmak üzere tüm köpek çiftlikleri, köpek pansiyonları ve otellerinde, köpek konaklatan her iş yerinde sertifika seviyenize göre köpek bakımı hususunda iş bulma imkanı yaratılmış olmaktadır.
Özellikle Köpek Cemiyeti’ne kayıtlı lisanslı KBKE’leri eğitimli ve sertifikalı köpek bakım elemanlarını tercih etmektedirler.

Yazdır