İştirakçı

Köpek Cemiyeti İştirakçı Üyesi, iştirakını beş sene gibi kısa bir sürede tamamlarken yönetim kadamesinde, gerek Köpek Cemiyeti saflarında, gerek Genç Köpek Cemiyeti veya Eutopya Köpek Kulübü, gerek PatiLog veya gerek Foto-Canine ve Ciné-Kuçu saflarında aktif görev alabilir, en önemlisi de aynı İlişkili Üye’likde olduğu gibi, alt komitelerde seçimlere katılabilir ve bölgesel yönetim kademelerine de geçebilir haklara sahip olacaktır.

İştirakçı Nasıl Olunur?
-İştirakçı olabilmek için Yönetim Kurulu veya Kurucular Konseyi’nden  en az bir kişinin tavsiyesi gerekmektedir.
-Başvurular board@kopekcemiyeti.org e-posta adresine yapılmalı, başvuruya, başvuru-formu yanı sıra başvuranın özgeçmişi eklenmeli ve iştirakçı olma nedeni belirtilmelidir.
-Özel bir mülakat sonrasında iştirakçı adayının incelemesi yapılır.
-Aday bu inceleme sonucunda kabul görür veya reddedilir.
-Kabul görülme şartının bir diğeri de yeterli kadro olmasıdır.
-Kabul gördüğünde, eğer İştirakçı adayı İlişkili Üyelikten geliyorsa elinde bulundurduğu 3 adet iştirakı Köpek Cemiyetine bila ücret devretmesi ve  beheri 200$ olan en az 15 en fazla 30 iştirak satın alması ve bunların ödemesini minimum 1 sene içerisinde veya maksimum 3 sene içerisinde gerçekleştirmesi gerekmektedir.
-Aday İlişkili Üyelikten gelmiyorsa iştirak satın alma işlemini doğrudan gerçekleştirir.
-İştirakların tamamının ödenmesi sonrası iştirakçı adayı İştirakçı Üye ünvanını alır.
-Bu süre zarfında ve devamında İştirakçılar senelik standart üyelik aidatlarını zamanında ödemek durumundadırlar.

İştirakçı Üye olmanın avantajları:
1-İştirakçi Üye aynı Asil Üyeler gibi gider dağılımında yerlerini alabileceklerdir.
2-Bu dağılıma hak kazanmak için İştirakçi Üye Köpek Cemiyeti’nin tüm kademelerinde görev alabilecek, alt komisyon seçimlerinde aday olabilecek veya seçme hakkına sahip olabilecektir.
3-İştirakçı Üye, iştirakın tamamı ödendiği andan itibaren, olunabilir, İştirakcı Üye olabilmek için bir zaman tahdidi yoktur.

 


Toplam İştirakçi Üyeler için ayrılmış İştirak miktarı: 1200

 

 

 

 

 

Yazdır