İlişkili

Köpek Cemiyetine, Cemiyet Sadık Bağlılar Programı ile katılarak ilk adımı attıktan bir sonraki aşama İlişkili olmak. İsterseniz, bir ilişkili olarak  Köpek Cemiyeti komite ve alt komitelerinde görev alabilir,  seçimlere katılabilir ve bölgesel yönetim kademelerine geçebilirsiniz.  Köpekli sporlar ve saha testlerinde görev alır hakemlik masalarına başvurabilir ve cemiyet içi hakem eğitimlerine katılabilir, Eutopya Köpek Kulübü, PatiLog veya Foto-Canine veya Ciné-Kuçu saflarında aktif görev alabilirsiniz.

İlişkili Nasıl Olunur?
İlişkili olabilmek için Yönetim Kurulu veya Kurucular Konseyi’nden en az bir kişinin tavsiyesi gerekmektedir.
Yönetim Kuruluna başvurular board@kopekcemiyeti.org e-posta adresine yapılmalı, başvuruya, başvuru-formu yanı sıra başvuranın özgeçmişi eklenmeli ve üye olma nedeni belirtilmelidir.
Özel bir mülakat sonrasında üye adayının incelemesi yapılır.
Aday bu inceleme sonucunda kabul görür veya reddedilir.

Kabul görmesi durumunda ilişkili adayı 3 yıl boyunca yıllık aidat olarak 100,-TL + dahil olduğu köpek dünyası grubunun yıllık aidatını ödeyecek, 3 yıl sonunda da İlişkili Üye olma ünvanını elde edecektir.
Bu 3 sene zarfında alt komisyonlarda seçme ve seçilme haklarına sahip olunacak, Köpekli Sporlar sınama, karşılaşma ve yarışmalarında gönüllü olarak görev almak durumunda olacaktır.

İlişkili Üye’nin ne gibi avantajları var?
1-İlişkili Üye olunduğunda, beheri 200$ değerinde 3 adet İştirak sahibi oluyorsunuz;
2-Kadro müsaitse İştirakçı üye olma hakkını elde ediyorsunuz;
3-Yeterli görüldüğünüz takdirde saha testleri ve sınamalarında görev alabiliyor, hakem masasına başvurabiliyorsunuz;
4-İlişkili Üye olma hakkı elde edildiğinde artık senelik aidat olarak dahil olduğunuz köpek dünyası grubunun yıllık aidatını ödemekle yükümlü olacaksınız.

İlişkili Üye kadrosu : 400 kişi 

 

2011 senesinin 1 Haziran -31 Aralık ayları arasında kayıt işlemlerini gerçekleştiren üyelerimizin üyelik geçerlik süreleri 31 Aralık 2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu konuda Genel Sekreterimizin yayınladığı yazıyı pdf formatında buradan indirmeniz mümkün !

 

Yazdır